Kadrov, ki so ključni za uresničevanje strategij in razvoj primanjkuje tako v Sloveniji kot v Evropi. Kaj je formula za uspeh v prihodnje? Radi pozabljamo, da se proces učenja ne ustavi, ko zapustimo šolska vrata, ampak je vseživljenjsko učenje, formalno in neformalno, nujno za obstoj. Ekipe, kjer je dovoljeno gledati iz različnih zornih kotov, ki znajo prevzemati odgovornost in imajo sodelovalni pristop, bodo krojile prihodnost slovenskega in svetovnega gospodarstva. Skupek obojega predstavljata današnja gosta, ki se zavedata pomena sodelovanja šolstva in gospodarstva, interdisciplinarnega povezovanja, ter vlaganja v znanje in odnose med zaposlenimi.

POGOVARJALI SMO SE O …

 • Akcija Inženirke in inženirji bomo!, se je izkazala za uspešno. Se zanimanje za IKT poklice povečuje?
 • Kako gledata na povezovanje dveh svetov – gospodarstva in šolstva?
 • Zakaj verjameta v didaktični koncept povezovanja teorije s praktičnimi znanji?
 • V LTFE laboratoriju veliko vlagate v povezovanje mladih v konkretne projekte (OpenLab, MakerLab)?
 • Kako poskrbite za mreženje med študenti in podjetji? Gre za konkretne projekte?
 • Ali pred začetkom projekta določite konkretne cilje oz KPI-je, ki jih morate doseči vi in študent?
 • Kako na koncu ocenite, če je bil projekt uspešen?
 • Kako sodelujeta Petrol in fakulteta?
 • Zakaj je smiselno, da podjetje sodeluje s študenti in jih kasneje tudi zaposli?
 • Kako mlade pridobivate v kolektiv?
 • Veliko je tudi pobud iz EU. Ali ta sredstva pripomorejo k boljšim projektom?
 • So poklici prihodnosti povezani s tehnologijo? 
 • Kako vidita prihodnost in delo v prihodnosti?

Omenjene povezave

 

POVEŽI SE Z NJIMA

prof. dr. Janez Bešter,
predstojnik Katedre za informacijske in komunikacijske tehnologije

Janez Bešter je predstojnik Katedre za informacijske in komunikacijske tehnologije. Doktoriral je leta 1995 na smeri telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Od leta 1996 vodi Laboratorij za telekomunikacije (LTFE), ki je najuspešnejši slovenski laboratorij na tem področju. V letu 2008 je bil izvoljen v naziv redni profesor.
Znanstvenoraziskovalno delo prof. dr. Beštra obsega področja naprednih tehnologij telekomunikacijskih omrežij, vključenosti oseb s posebnimi potrebami v informacijsko družbo, zagotavljanje dostopnosti do izobraževanja z e-učenjem, optimizacijo konvergenčnih aplikacij s poudarkom na večpredstavnosti ter uvajanje novih internetnih storitev v zdravstvu, energetiki in šolstvu.
Je avtor ali soavtor več patentnih prijav in osem podeljenih patentov. Aktivno je sodeloval pri ustanovitvi slovenske Tehnološke mreže ICT, Centra odločnosti ICT, Kompetenčnega centra Odprta komunikacijska platforma ter vzpostavitvi OpenLaba in Razvojnega centra IKT. Deluje v številnih mednarodnih tehnoloških povezavah in pobudah na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) ter si prizadeva za okrepitev sodelovanja med šolstvom, znanostjo in gospodarstvom ter za vzpostavitev ekosistema talentov.

mag. Jože Torkar,
glavni direktor, Eltec Petrol d.o.o.

Jože Torkar je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva in magister znanosti. Poslovno pot je začel leta 1996 v podjetju EL-TEC Mulej, d.o.o. na področju vodenja programa daljinsko ogrevanje. Leta 2000 je prevzel naloge direktorja podjetja EL-TEC Mulej, d.o.o. V obdobju do leta 2010 je podjetje postalo vodilni regionalni ponudnik energetskih in okoljskih rešitev na poslovnih stebrih: daljinska energetika, vodovodni sistemi, učinkovita razsvetljava in energetsko upravljanje objektov. Po lastniškem vstopu družbe Petrol d.d. v podjetje EL-TEC Mulej d.o.o., avgusta 2011, je prevzel funkcijo glavnega direktorja Skupine Eltec Petrol d.o.o. Je član upravnega odbora Matične sekcije strojnih inženirjev v Inženirski zbornici Slovenije in član strokovnega sveta Slovenskega društva za daljinsko energetiko. Je prejemnik petih nagrad za inovacije in razvoj na področju učinkovite rabe energije in vode ter zmanjšanja okoljskih obremenitev.

Hvaležna bom tvoje podpore, zato deli link s pijatelji, ki jih tema zanima in pusti recenzijo na iTunesu, da za podcast izvejo še ostali. Hvala ?

Podcast Tandem je neprofiten in samostojen.

Dodaj svoj komentar

KAKO MLADE VKLJUČITI V DELO IN EFEKTIVNO POVEZATI GOSPODARSTVO IN ŠOLSTVO?

Tags: Eltec / FRI / LTFE / Petrol